Fluidair-Compressor-SR4OTA


Joined
Dec 19, 2019
Messages
6
Reaction score
1
Location
Dikkebus
Country
Belgium
Ik een hydrovan gekocht voor een klein prijsje die nog werkte maar had wat olie verlies, nu heeft die maan waar ik die aan gekocht heb een deel uit elkaar gehaald en weet niet meer hoe dit ineen steekt, ik zelf weet het ook niet zo en op het web is er niet veel te vinden, eigenlijk niks. Is er hier een kenner die mij op weg kan helpen?

I bought a hydrovan for a small price that still worked but had some oil loss, now the moon I bought it from has taken a part apart and no longer knows how it works, I myself don't know it that way and on there is not much to find on the web, nothing really. Is there a connoisseur here who can help me get started?
 

Attachments

Ad

Advertisements

Joined
Dec 19, 2019
Messages
6
Reaction score
1
Location
Dikkebus
Country
Belgium
Hallo Colin, ik heb reeds de link gelezen op dit forum. Er is nergens een nummer, type of details te zien op de compressor, anders was ik ook al verder gekomen. Ik heb die nu samen gestoken waarbij ik denk dat het juist zou kunnen zijn, het is dus wat giswerk. Ik zal die straks laten draaien en ik zier wel wet er gebeurt, veel kan er niet mis gaan.

Hello Colin, I have already read the link on this forum. There is nowhere a number, type or details on the compressor, otherwise I would have progressed. I have now put them together where I think it could be correct, so it is some guesswork. I will run it later and I am sure that something will happen, a lot cannot go wrong.
 
Joined
Dec 19, 2019
Messages
6
Reaction score
1
Location
Dikkebus
Country
Belgium
Compressor werkt nu wel maar er klopt nog altijd iets niet aan die klep, ga morgen eens een filmpje maken en hier op plaatsen, te moeilijk om uit te leggen wat er juist gebeurt . Anders werkt die wel goed en komt op druk, zeer stil.

Compressor is now working but something is still wrong with that valve, go and make a movie tomorrow and place it on it, too difficult to explain what is happening. Otherwise it works well and comes on pressure, very quiet.
 
Joined
Dec 19, 2019
Messages
6
Reaction score
1
Location
Dikkebus
Country
Belgium
Ureka, ik heb het gevonden en de klep terug in zijn oorspronkelijke staat hersteld, compressor werkt uitstekend. Dank voor het meedenken Colin, en nog een prettig kerstfeest gewenst en natuurlijk een gelukkig nieuwjaar.

Ureka, I found it and restored the valve to its original state, compressor works great. Thanks for thinking along with Colin, and wish you a Merry Christmas and of course a happy New Year.
 
Ad

Advertisements


Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments. After that, you can post your question and our members will help you out.

Ask a Question

Similar Threads

Compressors 4
compressor? 7
Compressors 4
Compressor 11
Cheap Compressors 14
air compressor 3
air compressor ? 1
Aldi compressor 10

Top